Wat is het verschil tussen een WSNP-bewindvoerder en een Beschermingsbewindvoerder?

Een WSNP-bewindvoerder richt zijn/haar werkzaamheden voornamelijk op de schulden van een persoon en handelt namens de schuldeisers. Hij/zij berekent het zgn. ‘vrij-te-laten-bedrag’ en het resterende bedrag wordt ten behoeve van de schulden afgedragen. (Dit wordt ‘de boedel’ genoemd). Het vrij-te-laten-bedrag blijft tot beschikking van de persoon die onder de ‘WSNP-regeling’ valt (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen). Een WSNP-bewindvoerder handelt namens de schuldeisers.

Een beschermingsbewindvoerder (zoals Pactus) beheert over het algemeen alle (on)roerende goederen en zaken van een persoon en behartigt de belangen van de cliënt. Juist daarom kan een combinatie van een WSNP-bewindvoerder met een beschermingsbewindvoerder heel goed leiden tot de ‘schone lei’. Dat wil zeggen dat de persoon schuldenvrij is.

  • Beschermingsbewindvoerder vertegenwoordigt de belangen van de cliënt; WSNP-bewindvoerder vertegenwoordigt de belangen van de schuldeisers
  • Beschermingsbewindvoerder blijft verantwoordelijk voor de financiën van een cliënt; WSNP-bewindvoerder heeft een controlerende taak en is maar tijdelijk (3 tot 5 jaar) in beeld
Delen:
LinkedIn
Share

Ik zet de eerste stap

Aanmelden