Procedure

Intake

Na telefonisch contact met een medewerker van Pactus zal er een kennismakingsgesprek gehouden worden bij u thuis, bij Pactus op kantoor of op het kantoor van de hulpverlenende instantie. De medewerker zal uitleggen wat Pactus doet en op welke manier wij werken. Ook worden de verwachtingen over en weer besproken. Vervolgens zal de gehele aanmeldprocedure doorgenomen worden. U krijgt hierbij alle gelegenheid voor het stellen van vragen.

Afspraken tijdens intake

Curatele, Bewindvoering en Mentorschap is maatwerk. Geen cliënt is hetzelfde en geen (financieel) dossier is hetzelfde. Het is daarom heel belangrijk dat tijdens het eerste gesprek al duidelijke afspraken gemaakt worden met betrekking tot bijvoorbeeld de financiën tijdens de aanvraagprocedure bij bijvoorbeeld een aanmelding voor Bewindvoering. Ook kan het zo zijn dat u niet wil dat de voetbalvereniging van uw zoontje weet dat u onder bewind staat. Hierover kan dan ook gesproken worden. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd op een Intakeformulier, die door u beiden ondertekend zal worden. Daarnaast wordt er een Plan van Aanpak opgesteld. Hierin worden de doelen ten aanzien van de beschermingsmaatregel beschreven. Ook dit Plan van Aanpak wordt door u en door Pactus ondertekend en vervolgens met de aanvraag verstuurd naar de Rechtbank.

Aanvraag

Mocht u vervolgens besluiten over te gaan tot dienstverlening, uitgevoerd door Pactus dan wordt de aanvraag bij het Kantongerecht door ons verzorgd (na overhandiging van de benodigde ondertekende formulieren). Wij hebben daarnaast een kopie van een geldig legitimatiebewijs nodig. Ook wordt verzocht om een zgn. Akkoordverklaring. Dit is bedoeld om eventuele erfgenamen vooraf in kennis te stellen van de maatregel door de Kantonrechter bij Pactus in het geval van bijvoorbeeld overlijden van een cliënt of bij het verkrijgen van een erfenis door cliënt. Familieleden worden nooit verantwoordelijk gehouden of (iets dat ook vaak gedacht wordt) aansprakelijk gesteld voor eventuele schulden van een cliënt wanneer ze een akkoordverklaring ondertekenen.

Opstarten

Na de uitspraak door de Kantonrechter (gemiddeld duurt dit een week of acht, maar een spoedprocedure is ook mogelijk) zal er in geval van een onderbewindstelling overgegaan worden tot overdracht van alle resterende administratie en opent Pactus een zogenaamde ‘beheerrekening’ en ‘leefgeldrekening’ op uw eigen naam. Het geld op deze rekening blijft dus wettelijk gezien van u en komt niet op naam van Pactus. Alle inkomsten en uitgaven op de beheerrekening zullen volgens afspraak aan u bekend gemaakt worden middels overzichten of door online inzage. Pactus neemt contact op met alle betrokken instanties en  informeert hen over de onderbewindstelling. Vervolgens verzorgt Pactus vanaf het moment dat het eerste inkomen op de beheerrekening binnenkomt de gehele financiële administratie.

Meer weten?

Wilt u meer weten? Belt u gerust met een medewerker Pactus. Telefonisch zijn wij bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 uur en 11.30 uur via onze telefoonnummers 0314 – 366 116 (Gelderland) en 085 – 047 6666 (Overijssel) in geval van een onderbewindstelling of via telefoonnummer 0314 – 820 230 in geval van een curatele of mentorschap. Iedere laatste donderdag van de maand zijn wij telefonisch niet bereikbaar. Ook kunt u uw gegevens achterlaten via het contactformulier. Wij nemen dan binnen twee werkdagen contact met u op.

Klachtenregeling

Uiteraard doen wij altijd ons best om cliënten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar het is mogelijk dat u als cliënt(e) toch ergens ontevreden over bent. Aarzelt u dan niet en laat het ons weten. Waarschijnlijk lossen we het probleem dan samen op. Mochten we er niet uitkomen, dan kunt u een officiële klacht indienen bij Pactus. In de klachtenprocedure kunt u lezen hoe dat gaat.

Ik zet de eerste stap

Aanmelden