Voor wie

Voor welke doelgroep kan Pactus iets betekenen?

Mensen kunnen door verschillende omstandigheden problemen ondervinden bij het beheren van hun persoonlijke of financiële situatie. Dat kan bijvoorbeeld zijn door een verstandelijke beperking, schuldenproblematiek, verkwisting, of een ziekte die hen belemmert in het functioneren (zoals dementie of niet-aangeboren hersenletsel). Beschermingsbewind, Mentorschap of Curatele zou dan (tijdelijk) uitkomst kunnen bieden om escalatie te voorkomen en stabiliteit te behouden c.q. te creëren. Onrust op financieel/sociaal gebied kan immers een neerwaartse spiraal betekenen op allerlei levensgebieden waaronder werk, opvoeding van kinderen en/of relaties.

Soms is het binnen een familie ook wenselijk dat een onafhankelijke professional de financiën gaat regelen voor een demente ouder omdat er sprake is van onenigheid tussen broers en/of zussen. Dit is met name aan de orde als er sprake is van vermogen.

Ik zet de eerste stap

Aanmelden