1

Over Pactus

Pactus houdt zich bezig met het uitvoeren van Beschermingsbewind, Curatele, Mentorschap en het begeleiden naar zo veel mogelijk (financiële) zelfredzaamheid.

Om de juridische beschermingsmaatregel een goede invulling te kunnen geven en ook aan te kunnen sluiten bij de persoonlijke behoefte van een cliënt is er een brede expertise noodzakelijk. Het team vult elkaar vanuit hun diverse achtergronden dan ook goed aan. Waar de één veel ervaring heeft met psychiatrische ziektebeelden, is een ander zeer bekwaam op gebied van juridische aspecten, verzekeringen, schuldhulpverlening of regelingen als de bijzondere bijstand.

Vormen van beschermingsbewind

  • Onderbewindstelling op basis van lichamelijke en/of geestelijke toestand
  • Onderbewindstelling op basis van problematische schulden

Onze kernwaarden

De kernwaarden binnen Pactus zijn: eerlijkheid, respect, betrouwbaarheid, betrokkenheid, samenwerken en rechtvaardigheid. Deze kernwaarden gelden intern (vanuit directie naar medewerkers en vice versa), maar ook extern naar cliënten, ketenpartners en de maatschappij als geheel.

De missie van Pactus laat zich als volgt omschrijven: ‘Wij willen door middel van samenwerking op diverse leefgebieden cliënten zo veel als mogelijk ontzorgen’.

De visie van Pactus is: ‘Wij zullen middels goede communicatie onze vakkennis, integriteit en betrokkenheid combineren, waardoor de dienstverlening van Pactus betrouwbaar en voorbeeld stellend is binnen de gehele branche van curatele, beschermingsbewind en mentorschap’.

Ons team

Directeur
Daniëlle Knoef

Team 1
Erik Abbink, Nardie van Burk en Tanja Hülferding
Te bereiken via: team1@pactus.nl of via 0314 – 366 116, optie 1 in het menu (op werkdagen tussen 9.00 en 11.30 uur)

Team 2
Ilse Buter, Sylvana ten Holt en Nicolle Huntink
Te bereiken via: team2@pactus.nl of via 0314 – 366 116, optie 2 in het menu (op werkdagen tussen 9.00 en 11.30 uur)

Team 3
Denise Klein Gunnewiek, Yvonne Middelkamp en Petra Schoppers
Te bereiken via team3@pactus.nl of via 0314 – 366 116, optie 3 in het menu (op werkdagen tussen 9.00 en 11.30 uur)

Curatele en Mentorschap
Jenny van Maastrigt, Sabine Dercksen en Vera Somers
Te bereiken via: curatele@pactus.nl of via 0314 – 820 230 (op werkdagen tussen 9.00 uur en 11.30 uur)

Team Overijssel
Kelly Veldhuis en Sidika Oosterhof
Te bereiken via: intakeoverijssel@pactus.nl of via 085 – 047 66 66 (op werkdagen tussen 9.00 uur en 11.30 uur)

Servicedesk
Deborah van Deest, Karine Rabelink en Diny Vink

Backoffice
Ineke Reinders en Mirjam Sluijter

Specialist Belastingen en PGB
Astrid Jansen

Facilitaire dienst
Joris Gerritsen

Iedere laatste donderdag van de maand is ons kantoor gesloten.