Over Pactus

Pactus houdt zich bezig met het uitvoeren van Beschermingsbewind, Curatele, Mentorschap en het begeleiden naar zo veel mogelijk (financiële) zelfredzaamheid.

Om de juridische beschermingsmaatregel een goede invulling te kunnen geven en ook aan te kunnen sluiten bij de persoonlijke behoefte van een cliënt is er een brede expertise noodzakelijk. Het team vult elkaar vanuit hun diverse achtergronden dan ook goed aan. Waar de één veel ervaring heeft met psychiatrische ziektebeelden, is een ander zeer bekwaam op gebied van juridische aspecten, verzekeringen, schuldhulpverlening of regelingen als de bijzondere bijstand.

Vormen van beschermingsbewind

  • Onderbewindstelling op basis van lichamelijke en/of geestelijke toestand
  • Onderbewindstelling op basis van problematische schulden

Onze kernwaarden

De kernwaarden binnen Pactus zijn: eerlijkheid, respect, betrouwbaarheid, betrokkenheid, samenwerken en rechtvaardigheid. Deze kernwaarden gelden intern (vanuit directie naar medewerkers en vice versa), maar ook extern naar cliënten, ketenpartners en de maatschappij als geheel.

De missie van Pactus laat zich als volgt omschrijven: ‘Wij willen door middel van samenwerking op diverse leefgebieden cliënten zo veel als mogelijk ontzorgen’.

De visie van Pactus is: ‘Wij zullen middels goede communicatie onze vakkennis, integriteit en betrokkenheid combineren, waardoor de dienstverlening van Pactus betrouwbaar en voorbeeld stellend is binnen de gehele branche van curatele, beschermingsbewind en mentorschap’.

Pactus houdt zich bezig met het uitvoeren van Beschermingsbewind, Curatele, Mentorschap en het begeleiden naar zo veel mogelijk (financiële) zelfredzaamheid.

Om de juridische beschermingsmaatregel een goede invulling te kunnen geven en ook aan te kunnen sluiten bij de persoonlijke behoefte van een cliënt is er een brede expertise noodzakelijk. Het team vult elkaar vanuit hun diverse achtergronden dan ook goed aan. Waar de één veel ervaring heeft met psychiatrische ziektebeelden, is een ander zeer bekwaam op gebied van juridische aspecten, verzekeringen, schuldhulpverlening of regelingen als de bijzondere bijstand.

Vormen van beschermingsbewind

  • Onderbewindstelling op basis van lichamelijke en/of geestelijke toestand
  • Onderbewindstelling op basis van problematische schulden

Onze kernwaarden

De kernwaarden binnen Pactus zijn: eerlijkheid, respect, betrouwbaarheid, betrokkenheid, samenwerken en rechtvaardigheid. Deze kernwaarden gelden intern (vanuit directie naar medewerkers en vice versa), maar ook extern naar cliënten, ketenpartners en de maatschappij als geheel.

De missie van Pactus laat zich als volgt omschrijven: ‘Wij willen door middel van samenwerking op diverse leefgebieden cliënten zo veel als mogelijk ontzorgen’.

De visie van Pactus is: ‘Wij zullen middels goede communicatie onze vakkennis, integriteit en betrokkenheid combineren, waardoor de dienstverlening van Pactus betrouwbaar en voorbeeld stellend is binnen de gehele branche van curatele, beschermingsbewind en mentorschap’.

Ons team

Directeur
Daniëlle Knoef

Officemanager
Elsemiek Ankersmid

Intake – Gelderland
Te bereiken via: intake@pactus.nl of via 0314 – 366 116 (van maandag tot en met donderdag tussen 9.00 uur en 11.30 uur)

Team 2 – Gelderland
Femke en Marieke
Te bereiken via: team2@pactus.nl of via 0314 – 366 116, optie 2 in het menu (van maandag tot en met donderdag tussen 9.00 uur en 11.30 uur)

Team 3 – Gelderland 
Deborah en Kelly 
Te bereiken via team3@pactus.nl of via 0314 – 366 116, optie 3 in het menu (van maandag tot en met donderdag tussen 9.00 uur en 11.30 uur)

Curatele en Mentorschap – Gelderland
Jenny, Martine en Sabine 
Te bereiken via: curatele@pactus.nl of via 0314 – 820 230 (van maandag tot en met donderdag tussen 9.00 uur en 11.30 uur)

Intake – Overijssel
Te bereiken via: intakeoverijssel@pactus.nl of via 085 – 047 66 66 (van maandag tot en met donderdag tussen 9.00 uur en 11.30 uur)

Team 1 – Overijssel
Te bereiken via: team1overijssel@pactus.nl of via 085 – 047 66 66, optie 1 in het menu (van maandag tot en met donderdag tussen 9.00 uur en 11.30 uur)

Curatele en Mentorschap – Overijssel
Sidika 
Te bereiken via: curateleoverijssel@pactus.nl of via 085-0476661 (van maandag tot en met donderdag tussen 9.00 uur en 11.30 uur)

Servicedesk
Christel en Karine 

Backoffice
Ingrid, Kelly en Mirjam 

Specialist Belastingen en PGB
Astrid 

Nalatenschappen
Astrid en Tessa

Facilitaire dienst
Joris 

Iedere vrijdag heeft ons kantoor geen telefonisch spreekuur.

Ik zet de eerste stap

Aanmelden