Wat is het verschil tussen een Ondercuratelestelling en een Onderbewindstelling?

Iemand die onder curatele gesteld is, wordt handelingsonbekwaam verklaard en mag dus, zowel op financieel als op andere (rechts)gebieden, geen beslissingen meer zelfstandig nemen. Dit is anders bij een onderbewindstelling, waar de onderbewindgestelde nog wel handelingsbekwaam is. Daarnaast wordt een uitspraak onderbewindstelling niet gepubliceerd in kranten (wel soms in een register). Het bewind is dus een puur financiële maatregel en veel minder vergaand dan een ondercuratelestelling

Delen:
LinkedIn
Share

Ik zet de eerste stap

Aanmelden