Wie kan een verzoek tot Curatele, Onderbewindstelling of Mentorschap indienen?

De aanvraag kan gedaan worden door de cliënt zelf, de partner en bloedverwanten tot de vierde graad. Ook een curator, voogd, mentor of de officier van justitie kan de aanvraag indienen. Vanaf januari 2014 kan ook een hulpverlenende instantie een aanvraag indienen.

Delen:
LinkedIn
Share

Ik zet de eerste stap

Aanmelden