Wat is er nodig voor de aanvraag van een Ondercuratelestelling, Onderbewindstelling of Mentorschap?

  • Ondertekend aanvraagformulier
  • Medische verklaring. Dit is een rapport of een verklaring van een deskundige (dit kan hulpverlening zijn), waaruit blijkt dat iemand (eventueel met tussenpozen) de financiële en/of persoonlijke belangen niet zelfstandig kan behartigen
  • Kopie geldig identiteitsbewijs (ID-kaart of paspoort) van zowel de voor- als de achterkant
  • Akkoordverklaring directe familie. Zij zullen moeten tekenen voor het feit dat zij op de hoogte gebracht zijn van de aanvraag onderbewindstelling. Dit betekent niet dat zij aansprakelijk of verantwoordelijk zijn; de Kantonrechter wil er alleen zeker van zijn dat er binnen de familie geen bezwaren rusten

De Rechtspraak heeft een filmpje gemaakt over het proces van aanvragen. Hoe gaat een aanvraag in zijn werk? Klik hier

Delen:
LinkedIn
Share

Ik zet de eerste stap

Aanmelden