Regelt een bewindvoerder ook schulden?

Ja, een bewindvoerder kan schulden regelen. Maar Pactus zal dit alleen doen als deze schulden niet problematisch zijn. Wanneer er sprake is van een stabiel budget, zullen we betalingsregelingen treffen met schuldeisers.

Wanneer de schulden echter problematisch zijn, zullen wij overgaan tot aanmelden bij een schuldhulpverleningsorganisatie via de Gemeente waarin u ingeschreven staat. Deze instantie zal proberen om via betalingsvoorstellen een minnelijke schuldsaneringsregeling te starten. Mocht dit niet lukken (doordat schuldeisers bijvoorbeeld niet akkoord gaan met het voorstel) dan kan er bij de rechter een verzoek worden ingediend om toegelaten te worden tot de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen).

Zowel in het geval van niet problematische als problematische schulden is het heel belangrijk dat u er zelf ook voor zorgt dat er geen nieuwe schulden ontstaan. Blijf daarom goed in contact met uw contactpersoon en overleg zaken. Het is immers in uw eigen nadeel als er nieuwe schulden ontstaan aangezien ook deze vanuit uw eigen budget betaald moeten worden.

Delen:
LinkedIn
Share

Ik zet de eerste stap

Aanmelden