Tips & Tricks: Eigen risico of Eigen bijdrage

Vaak bestaan er misverstanden over het eigen risico of de eigen bijdrage, wat is eigenlijk het verschil?

De SKGZ is door de overheid aangewezen als officiele geschilleninstantie voor zorgverzekeringen. Zij helpt mensen op weg middels voorlichting, bemiddeling en geschilbeslechting. Via de website van SKGZ is veel informatie te vinden, waaronder het verschil tussen Eigen risico en Eigen bijdrage.

Verschil tussen eigen risico en eigen bijdrage

Het eigen risico en de eigen bijdrage zijn twee verschillende dingen. De meeste zorg in het basispakket valt onder het eigen risico. Voor volwassenen geldt een verplicht eigen risico van € 385 per kalenderjaar. Dat betekent dat je dit bedrag aan zorgkosten zelf betaalt. Voor jongeren onder 18 jaar geldt geen verplicht eigen risico.

Voor sommige zorg betaal je naast het eigen risico een eigen bijdrage. Dat komt omdat het basispakket deze zorg dan niet volledig vergoedt. Dit deel betaal je dus altijd zelf. Een aanvullende verzekering kan een eigen bijdrage wel vergoeden. Wat je vergoed krijgt, staat in de voorwaarden van de aanvullende verzekering.

Belangrijke punten bij het eigen risico

  • Het eigen risico is van toepassing op de meeste zorg uit het basispakket
  • Volwassenen hebben een verplicht eigen risico van € 385 per kalenderjaar
  • Jongeren onder 18 jaar hebben geen eigen risico
  • Naast een verplicht eigen risico kun je kiezen voor een vrijwillig eigen risico
  • Het eigen risico geldt niet voor kosten voor huisartsenzorg, verloskundige zorg en kraamzorg

Belangrijke punten bij de eigen bijdrage

  • Een eigen bijdrage betaal je voor zorg die niet volledig wordt vergoed uit het basispakket
  • Je betaalt dan een deel van de kosten zelf
  • Deze eigen bijdrage gaat niet van het nog openstaande eigen risico af
  • Voor de vergoeding die je wel krijgt, kan wél het eigen risico gelden
  • Soms vergoedt de aanvullende verzekering (een deel van) de eigen bijdrage

Voor meer informatie kan er gekeken worden op de website van SKGZ. Tevens kan er contact worden gelegd om bijvoorbeeld een klacht voor te leggen of advies te vragen.

Delen:
LinkedIn
Share

Ik zet de eerste stap

Aanmelden