Tips & Tricks: Juiste Loket

Voor vragen of advies bij het organiseren van zorg kunt u terecht bij het Juiste Loket (cliënten en professionals).

Het Juiste Loket is een informatie- en adviespunt over de:
> Jeugdwet,
> Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo),
> Wet langdurige zorg (Wlz) en
> Zorgverzekeringswet (Zvw). 

Contactgegevens Juiste Loket
Telefoonnummer: 030-7897878
E-mailadres: meldpunt@juisteloket.nl
Postadres: Juiste Loket, Postbus 19161, 3501 DD Utrecht
Openingstijden: Maandag t/m vrijdag  van 10:00 – 17:00 uur

Meer informatie via www.juisteloket.nl

Delen:
LinkedIn
Share

Ik zet de eerste stap

Aanmelden