Mentorschap

Een mentor regelt uw persoonlijke belangen.

Mentorschap

Wanneer het voor iemand door lichamelijke of geestelijke problemen lastig of onmogelijk is om beslissingen met betrekking tot verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding zelfstandig te nemen, kan de Kantonrechter een mentor aanstellen. Een mentor neemt, zo veel als mogelijk samen met de cliënt, beslissingen op persoonlijk gebied om de cliënt te beschermen en probeert hiermee misbruik (door derden) te voorkomen. Alle beslissingen van de mentor zijn om de persoonlijke belangen van de cliënt te behartigen. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om een medische behandeling of om het al dan niet zelfstandig wonen.

Voor wie?

Vaak wordt er pas een mentorschap uitgesproken als er geen familie of kennissen (meer) zijn die de cliënt kunnen begeleiden met betrekking tot de persoonlijke zaken. Verder kan het zijn dat familieleden het onderling niet eens kunnen worden over de verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding van bijvoorbeeld een dementerende oudere. Ook dan kan een professioneel mentorschap uitkomst bieden. Mentorschap kan uitgesproken worden bij mensen met een verstandelijke of psychiatrische beperking, maar ook dementie of bijvoorbeeld een comateuze toestand kunnen een reden zijn voor het aanvragen van een mentorschap.

Verantwoording

Bij de start van het mentorschap zal een Plan van Aanpak gemaakt worden, welke aan de Kantonrechter wordt verstuurd. Het doel van de maatregel en de te bewandelen weg worden zo veel als mogelijk met de cliënt besproken tijdens de huisbezoeken en/of zorgplanbesprekingen.

Kosten

In principe worden de maandelijkse kosten betaald door de cliënten zelf. Veelal kan Pactus echter Bijzondere Bijstand aanvragen m.b.t. de kosten van de door haar geleverde diensten. In het telefoongesprek vooraf en tijdens het intakegesprek zal de medewerker van Pactus dit met u bespreken zodat er geen sprake is van onverwachte kosten.

Meer weten?

Wilt u meer weten over mentorschap? Belt u gerust met een medewerker mentorschap van Pactus. Telefonisch zijn wij bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 uur en 11.30 uur via telefoonnummer 0314- 820 230. Iedere laatste donderdag van de maand zijn wij telefonisch niet bereikbaar. Ook kunt u uw gegevens achterlaten via het contactformulier. Wij nemen dan binnen twee werkdagen contact met u op.

Ik zet de eerste stap

Aanmelden