Januari 2023

Telefonische bereikbaarheid:
In verband met drukte en om structuur aan te kunnen brengen in onze werkzaamheden houdt Pactus op donderdag geen telefonisch spreekuur meer. Dit betekent dus dat onze telefonische spreekuren zijn op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag tussen 9.00 en 11.30 uur. Hiermee voldoen wij ruim aan de minimale bereikbaarheidseisen die de Rechtbank van ons verwacht. Uiteraard kunt u dan een voicemail inspreken of een email sturen naar uw casemanager. Wij zijn ‘gewoon’ aan het werk en zullen ook ingeplande betalingen uitvoeren. Er wijzigt niets, behalve de telefonische bereikbaarheid. Indien de tijden eventueel weer aangepast worden naar de ‘oude situatie’, zult u dat in de nieuwsberichten op deze pagina terugvinden.

Kwijtschelding:
Momenteel zijn wij bezig met het verwerken van alle aanslagen Gemeentelijke Belastingen en Waterschapsheffingen 2023. Hebt u de aanslag thuis ontvangen? Dan willen wij u verzoeken deze naar ons door te sturen ter betaling of aanvraag kwijtschelding. Ook indien u de aanslag ontvangt via het ‘Digitale Loket’ willen wij u verzoeken deze door te mailen. Zonder de aanslag kunnen wij geen actie ondernemen!
Jaaropgave 2022/Financieel jaaroverzicht 2022:
Heeft u uw jaaropgave en/of financieel jaaroverzicht 2022 thuis ontvangen? Dan willen wij u ook hiervoor verzoeken om deze naar ons door te sturen.

Met vriendelijke groet,
Pactus.

Delen:
LinkedIn
Share

Ik zet de eerste stap

Aanmelden