Februari 2021

Vanwege het coronavirus zijn medewerkers van Pactus genoodzaakt vanuit huis te werken. Hierdoor komt het inloopspreekuur voor onbepaalde tijd te vervallen.

Kwijtschelding:
Momenteel zijn wij bezig met het verwerken van alle aanslagen Gemeentelijke Belastingen en Waterschapsheffingen 2021. Hebt u de aanslag thuis ontvangen? Dan willen wij u verzoeken deze naar ons door te sturen ter betaling of aanvraag kwijtschelding. Ook indien u de aanslag ontvangt via het ‘Digitale Loket’ willen wij u verzoeken deze door te mailen. Zonder de aanslag kunnen wij geen actie ondernemen!

Jaaropgave 2020/Financieel jaaroverzicht 2020:
Heeft u uw jaaropgave en/of financieel jaaroverzicht 2020 thuis ontvangen? Dan willen wij u ook hiervoor verzoeken om deze naar ons door te sturen.

Jaarlijks gesprek:
We willen komende maand een planning gaan maken voor de jaarlijkse gesprekken in 2021. Deze gesprekken vinden vooralsnog digitaal plaats. U ontvangt hiervoor een aparte uitnodiging, zodat u kunt aangeven of u hiervan gebruik wilt maken.

Gesloten:
Donderdag 27 februari a.s. zijn wij gesloten (laatste donderdag van de maand).

Met vriendelijke groet, Pactus
Delen:
LinkedIn
Share

Ik zet de eerste stap

Aanmelden